Atlantismus

Americký plakát na podporu Marshallova plánu v 50. letech

Atlantismus, někdy také atlanticismus, je politický a kulturní postoj podpory úzké vzájemné spolupráce mezi Spojenými státy, Kanadou a Evropou týkající se politických, ekonomických a obranných vazeb, které mají zajistit prosperitu a bezpečnost skrze ochrany hodnot západní civilizace.[1][2]

Organizace

Transatlantické iniciativy

Politické síly

Politici

Přední světoví atlanticisté

Odpůrci atlanticismu

  • Charles de Gaulle
  • Olof Palme

Reference

  1. http://euractiv.cz/clanky/aktualne-v-eu/novy-atlanticismus-ve-stredni-a-vychodni-evrope/
  2. http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/59071
Pahýl
Pahýl
Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte. Nevkládejte však bez oprávnění cizí texty.
Autoritní data Editovat na Wikidatech